Modum IPS er et samarbeid mellom NAV Modum, Modum bad og Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal.

Individuell jobbstøtte er en samarbeidsmodell hvor det gis jobbstøtte samtidig som man er i behandling. Der det før var vanlig å tenke «frisk først og så jobb senere» snur IPS dette på hodet og bruker jobbstøtte som en del av behandlingen. I Modum IPS er vi et team bestående av tre jobbspesialister ansatt i NAV Modum. Vi møter fast i behandlermøter ved poliklinikken ved Modum bad og ved Rask psykisk helsehjelp.

Alle som har behandling fra disse behandlingsteamene kan være med i IPS. Det eneste vi krever av de som deltar er at de selv har et eget ønske om å komme i en ordinær, lønnet jobb.

I IPS tenker vi jobb som et kontinuum. Å planlegge en karriere handler ikke bare om å finne den «første og beste» jobben. Vi er opptatt av å grave etter gull, av å lete etter det våre jobbsøkere liker best og opplever mestring ved. Noen har en drømmejobb, andre ikke. I noen tilfeller kan det hende vi kan ta elementer fra selveste drømmejobben og se etter andre typer jobber som har noe tilsvarende ved seg. For noen er det arbeidsoppgavene som er viktigst, for andre kan forhold som kolleger, lønn, reisevei og arbeidstid ha mer å si.

I IPS blir ingen ekskludert på bakgrunn av historikk, diagnose, eller andre forhold. Vi mener at alle som ønsker en ordinær jobb skal kunne få muligheten til å få hjelp til dette. Vi tilbyr tidsubestemt oppfølging. Kort og godt betyr dette at vi gir støtten så lenge folk selv mener de trenger den.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på telefon 413 31 397  eller e-post.