I Modum IPS har vi tre jobbspesialister. Våre hovedoppgaver er å drive karriereveiledning og å finne best mulig match mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Vi følger opp maksimalt 20 jobbsøkere hver. Dette gir oss tid til å kunne følge tett opp. Noe av det vi særlig fokuserer på er å styrke relasjonen mellom den som skal jobbe og arbeidsgiveren. Vi kartlegger, veileder, hjelper til med å finne jobber og vi fortsetter oppfølgingen så lenge som det er ønske om det. Vi arbeider systematisk med bedriftskartlegging og tror på verdien av å bygge langsiktige relasjoner.

Nina Klemmestad:

Jeg jobbet på Arbeidsinstituttet (Ung Invest) fra 1988-2001. Etter dette fant jeg ut at det å jobbe HR i restaurantbransjen sikkert var lettere! Driftet restaurant på en golfklubb, på et hotell og eide et steakhouse i noen år. Var en kort periode etter dette innom Mester Grønn som kompetanseansvarlig, før jeg startet opp i NAV Bærum med markedsarbeid og rekruttering.

Jeg var i Bærum fra 2007-2011, da ble jeg ansatt som karriereveileder i Sonans Karriere. Her jobbet jeg på ungdomskurs, med avklaring og i tiltaket Aktiv mot læreplass. Startet opp i NAV Modum i 2016, har jobbet med markedsarbeid og AAP. Formelt har jeg utdaninng fra Varehandelens høyskole, rådgivning, sosialpedagogisk arbeid og spesialpedagogikk. I tillegg freaket jeg ut et år for å snuse på Steinerpedagogikk i Danmark.

Kristina Næssan:

Det er fantastisk gøy å jobbe som IPS- Jobbspesialist i Nav Modum! Jeg følger jobbsøkere individuelt og ut i jobb. Samtidig har jeg daglig kontakt med løsningsorienterte og positive arbeidsgivere som det er mange av i Modum.

Jeg har tidligere vært arbeidsgiver i klesbransjen i seks år før jeg begynte å jobbe med rekruttering og bemanning. Interessen for å jobbe mer direkte med mennesker førte meg til en jobb som jobbveileder og sertifisering som karriereveileder i tiltaksbransjen. Jeg har og jobbet som nattevakt i  et psykiatrisk team og som miljøterapeut i akuttpsykiatrien.

Jeg er utdannet sosionom. Ved siden av dette har tatt jeg økonomiske og administrative fag  og en årsenhet i norsk litteratur.

Jeg leser alltid på  en bok, ser helst krim, følger med på nyheter og vil bli bedre til å strikke . Jeg synger 2.sopran i koret Apropos.

Victoria Ibabao Edwards:

Jeg har fått drømmejobben og arbeider som metodeveileder i NAV Modums satsing på Individuell jobbstøtte (IPS). Tidligere har jeg vært metodeveileder i IPS Buskerud, jobbet i psykisk helse- og rustjenesten i Lier kommune og vært ansatt i NAV Buskerud som prosjektmedarbeider og fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse.

Jeg har studert økonomi og administrasjon og brenner for brukermedvirkning, empowerment, recovery og arbeidsinkludering.

Liker dataknotting, sosiale medier og systemendringer. Synes omtrent alt blir interessant bare jeg kan fikle lenge nok med det.