IPS er en forkortelse av Individual placement and support. På norsk er dette blitt oversatt til Individuell jobbstøtte. Helt enkelt handler IPS om at det gis jobbstøtte samtidig som man er i behandling. IPS er en evidensbasert metode for å bistå mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer med å skaffe og beholde jobb.

IPS baserer seg på et samarbeid mellom jobbsøkeren selv, behandler, NAV-veileder og jobbspesialist hvor alle har sine oppgaver som skal utføres. Jobbspesialisten har som hovedoppgave å drive med karriereveiledning og å hjelpe jobbsøkere med å skaffe jobber som er basert på egne ønsker og styrker. Mange tiltak gir støtte til å skaffe en jobb, men i IPS fortsetter oppfølgingen lenge etter at folk har kommet i jobb.

I IPS er det ordinært arbeid med lønn som er mål og middel. Mange opplever at en jobb gir et bedre hverdagsliv. For å få til dette tar jobbspesialisten kontakt med bedrifter som arbeider innenfor det feltet våre jobbsøkere ønsker å jobbe i. Modum IPS er et samarbeid mellom NAV Modum, Modum bad og Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal.