From all of us to all of you!

Vi som jobber i Modum IPS vil gjerne ønske en riktig god jul! Vi legger bak oss en spennende oppstartsperiode og gleder oss til å ta fatt på viktige og spennende oppgaver i 2020.

Til neste år skal vi fortsette arbeidet med å skaffe jobber til de vi følger opp, vi skal samarbeide med arbeidsgivere og ikke minst skal vi jobbe for at relasjonen mellom den ansatte og arbeidsgiveren blir god. Det handler jo ikke bare om å finne den første og beste jobben, men å bygge opp arbeidsforhold man kan ha over tid. Jobb handler ikke bare om lønn og oppgaver, men også om å føle mestring og mening. Vi ser frem til et nytt år med videre jobbing!

Jobbverkstedet er utsatt til etter jul

Jobbverkstedet som var planlagt til i morgen, 17. desember, blir utsatt til etter jul. Vi beklager dette! Dersom noen allikevel kommer innom så blir det ikke bomtur, da skal vi hjelpe dere som kommer. I tillegg ser vi frem til å kunne invitere til nytt jobbverksted på nyåret.

Hjertelig hilsen IPS-teamet

Velkommen til jobbverksted 17. desember!

Forrige jobbverksted ble koselig og vi arrangerer nytt tirsdag 17. desember. Det er mange temaer som kan være aktuelle på et slikt møte og vi er glade for forslag. På den måten kan vi sammen lage et jobbverksted med temaer som treffer. Vi har fått inn forslag til neste: Hvordan beholde jobb etter man har fått den? Dette er et tema som går rett inn i IPS-metodikken. Har du andre forslag? Send inn til IPS-teamet!

Jobbverksted 13. november 2019

Vi inviterer til jobbverksted 13. november på NAV Modum. Jobbverkstedet er åpent for alle som ønsker det og vi kommer til å arrangere dette en gang i måneden.

Vi har fortsatt ledige plasser, så det er bare å melde seg på ved å sende en sms. Vi ønsker velkommen!